The Ex-File 3: Return of the Exes (2017)

Title: The Ex-File 3: Return of the Exes
Year: 2017
Rated: N/A
Released: 29 Dec 2017
Runtime: 120 min
Genre: Comedy, Romance
Director: Yu-sheng Tian
Writer: Jia Chang, Da-Kuan, Jingqi Ma, Yu-sheng Tian
Actors: Geng Han, Ryan Zheng, Wenwen Yu, Mengxue Zeng
Plot: N/A
Language: Mandarin
Country: China
Awards: N/A